انجمن تخصصی مکاترونیک ( ربویار ) - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
237
مجموع ارسال های کاربران:
610
مجموع موضوعات:
282
مجموع گروه ها:
7
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
26 - ژوئن 20, 2018, 01:33:00 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
6
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.19
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.44
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.21
مجموع انجمن ها:
16
جدیدترین کاربر عضو شده:
اُتوناین
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
4.86
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1.5

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
6روز 10ساعت 32دقیقه
sina086
8ساعت 50دقیقه
site2017
8ساعت 1دقیقه
AMIREX
7ساعت 52دقیقه
panel123
5ساعت 38دقیقه
مهداف
3ساعت 52دقیقه
eh3an2017
2ساعت 26دقیقه
mz64
2ساعت 17دقیقه
reza
2ساعت 5دقیقه
fateh
1ساعت 54دقیقه

Top 10 Thank You Receive (دریافتی / اهدایی)

admin
29/102
panel123
20/0
sina086
10/2
AMIREX
9/12
eh3an2017
8/0
fns4565
3/0
saeid1989
3/0
fateh
3/1
sh369
3/0
mechaboy
3/0

Top 10 Thank You Given (اهدایی / دریافتی)

admin
102/29
AMIREX
12/9
mz64
6/2
amir hossein
3/1
gavad44
3/2
sina086
2/10
nzn
1/0
askaban
1/3
rezamahzoonie
1/1
fateh
1/3

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2018 106 129 38 26
دسامبر 2018 1 1 0 11
نوامبر 2018 7 10 3 13
اکتبر 2018 5 10 5 12
سپتامبر 2018 3 4 3 12
آگوست 2018 4 4 2 11
جولای 2018 11 11 1 23
جون 2018 9 10 5 26
می 2018 9 10 3 16
آپریل 2018 5 5 2 19
مارس 2018 4 5 1 23
فبریه 2018 17 22 6 19
ژانویه 2018 31 37 7 20
* 2017 106 208 53 17
دسامبر 2017 27 43 11 17
نوامبر 2017 12 17 3 8
اکتبر 2017 16 29 8 10
سپتامبر 2017 7 55 6 8
آگوست 2017 5 8 1 8
جولای 2017 11 19 4 5
جون 2017 2 3 3 5
می 2017 9 13 5 5
آپریل 2017 8 8 3 6
مارس 2017 0 0 1 9
فبریه 2017 1 2 3 4
ژانویه 2017 8 11 5 5
* 2016 30 114 49 22
دسامبر 2016 3 5 6 5
نوامبر 2016 2 3 3 13
اکتبر 2016 1 2 4 5
سپتامبر 2016 4 18 7 6
آگوست 2016 6 9 9 7
جولای 2016 2 3 5 12
جون 2016 3 3 2 9
می 2016 0 0 2 4
آپریل 2016 1 2 2 15
مارس 2016 0 4 2 22
فبریه 2016 1 3 1 8
ژانویه 2016 7 62 6 10
* 2015 53 174 123 20
دسامبر 2015 10 19 6 14
نوامبر 2015 6 28 5 7
اکتبر 2015 2 24 4 8
سپتامبر 2015 2 17 7 12
آگوست 2015 2 17 0 7
جولای 2015 2 11 5 8
جون 2015 2 7 1 10
می 2015 3 9 5 19
آپریل 2015 2 10 60 20
مارس 2015 0 0 12 5
فبریه 2015 3 8 5 6
ژانویه 2015 19 24 13 5