انجمن تخصصی مکاترونیک ( ربویار ) - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
212
مجموع ارسال های کاربران:
536
مجموع موضوعات:
220
مجموع گروه ها:
7
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
22 - مارس 05, 2016, 01:51:43 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
4
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.21
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.49
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.21
مجموع انجمن ها:
16
جدیدترین کاربر عضو شده:
huaweisupport
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
4.34
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:1

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

admin
6روز 7ساعت 32دقیقه
sina086
8ساعت 50دقیقه
site2017
7ساعت 57دقیقه
AMIREX
7ساعت 52دقیقه
مهداف
3ساعت 52دقیقه
mz64
2ساعت 17دقیقه
reza
2ساعت 5دقیقه
fateh
1ساعت 54دقیقه
azade1992
1ساعت 54دقیقه
amir hossein
1ساعت 25دقیقه

Top 10 Thank You Receive (دریافتی / اهدایی)

admin
29/65
sina086
10/2
AMIREX
9/12
askaban
3/1
fateh
3/1
saeid1989
3/0
mechaboy
3/0
fns4565
3/0
alireza00
3/0
sh369
3/0

Top 10 Thank You Given (اهدایی / دریافتی)

admin
65/29
AMIREX
12/9
mz64
6/2
amir hossein
3/1
gavad44
3/2
sina086
2/10
nzn
1/0
askaban
1/3
rezamahzoonie
1/1
fateh
1/3

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2018 42 53 13 20
فبریه 2018 11 16 6 18
ژانویه 2018 31 37 7 20
* 2017 106 208 53 17
دسامبر 2017 27 43 11 17
نوامبر 2017 12 17 3 8
اکتبر 2017 16 29 8 10
سپتامبر 2017 7 55 6 8
آگوست 2017 5 8 1 8
جولای 2017 11 19 4 5
جون 2017 2 3 3 5
می 2017 9 13 5 5
آپریل 2017 8 8 3 6
مارس 2017 0 0 1 9
فبریه 2017 1 2 3 4
ژانویه 2017 8 11 5 5
* 2016 30 114 49 22
دسامبر 2016 3 5 6 5
نوامبر 2016 2 3 3 13
اکتبر 2016 1 2 4 5
سپتامبر 2016 4 18 7 6
آگوست 2016 6 9 9 7
جولای 2016 2 3 5 12
جون 2016 3 3 2 9
می 2016 0 0 2 4
آپریل 2016 1 2 2 15
مارس 2016 0 4 2 22
فبریه 2016 1 3 1 8
ژانویه 2016 7 62 6 10
* 2015 53 174 123 20
دسامبر 2015 10 19 6 14
نوامبر 2015 6 28 5 7
اکتبر 2015 2 24 4 8
سپتامبر 2015 2 17 7 12
آگوست 2015 2 17 0 7
جولای 2015 2 11 5 8
جون 2015 2 7 1 10
می 2015 3 9 5 19
آپریل 2015 2 10 60 20
مارس 2015 0 0 12 5
فبریه 2015 3 8 5 6
ژانویه 2015 19 24 13 5