انجمن تخصصی مکاترونیک ( ربویار )

بحث آزاد

[1] تغییرات در سایت

[2] انتقادها و پیشنهادات

[3] بحث آزاد

[4] امکانات انجمن

ربات

[5] پیرامون بحث های رباتیک

[6] مکاترونیک 1

[7] مکاترونیک 2

میکروکنترلها

[8] میکروکنترلر و امبدد کامپیوتر

[9] میکروکنترلر XMEGA ، AVR و ARM

[-] برد آردوینو

زبان های برنامه نویسی

[-] زبان برنامه نویسی C و #C و ++C

الکترونیک

[-] الکترونیک

[-] نقشه مدارات الکترونیک

کار با نرم افزار متلب

[-] متلب و کنترلگرهای "فازی ، عصبی ، PID"

[-] ویدئو کردن مسائل دینامیکی با متلب

تنظیمات اضافی

ورود

Go to full version